Maxman manažérsky trenažér™

Špičkový individuálny rozvojový program pre manažérov.
Reálnejší než reálna skúsenosť.

Princíp

Čím to začalo

Priebeh

Dizajn

Kontakt

Záujem

“teória je základ.
rozdiel je v skúsenostiach.”